TARIEVEN EN HEFFINGSKORTINGEN

TARIEVEN EN HEFFINGSKORTINGEN 2023

In 2023 gelden de volgende tarieven voor box 1 van de inkomstenbelasting en loonbelasting, verdeeld over verschillende schijven op basis van het jaarlijkse inkomen:

Tariefschijf Inkomen op jaarbasis Belasting en premies volksverzekeringen jonger dan AOW-leeftijd IBelasting en premies volksverzekeringen AOW-leeftijd en ouder
1a € 0 t/m € 37.149 36,93% 19,03%
1b € 37.149 t/m € 73.031 36,93% 36,93%
2 € 73.031 en meer 49,5% 29,5%

Voor mensen geboren voor 1 januari 1946 geldt een hogere grens van € 38.703 voor schijf 1a.

Het tarief in de eerste schijf omvat een premiecomponent. Tot de AOW-leeftijd bestaat deze uit 17,9% AOW, 0,1% Anw en 9,65% Wlz. Bij het bereiken van de AOW-leeftijd vervalt de AOW-premie. In 2023 is de AOW-leeftijd 66 jaar en tien maanden.

Er zijn verschillende heffingskortingen beschikbaar:

  • De algemene heffingskorting bedraagt maximaal € 3.070 en wordt afgebouwd tot nihil bij een inkomen in box 1 van € 22.660. De afbouw bedraagt 6,095% van het meerdere inkomen. Voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt, bedraagt de algemene heffingskorting maximaal € 1.583 en bedraagt de afbouw 3,141%. Bij een inkomen vanaf € 73.031 is de algemene heffingskorting nihil.
  • De arbeidskorting bedraagt maximaal € 5.052 voor mensen jonger dan de AOW-leeftijd en maximaal € 2.604 voor mensen die de AOW-leeftijd hebben bereikt. De arbeidskorting wordt afgebouwd tot nihil bij een arbeidsinkomen van € 37.691. De afbouw bedraagt 6,51% van het inkomen boven € 37.691. Voor AOW-gerechtigden bedraagt de afbouw 3,355%. Bij een inkomen vanaf € 115.295 is de arbeidskorting nihil.
  • De inkomensafhankelijke combinatiekorting kent geen basisbedrag. De korting start bij een arbeidsinkomen van € 5.547 en loopt op met 11,45% van het meerdere inkomen tot een maximum van € 2.694 bij een inkomen van € 29.075 of hoger.
  • De jonggehandicaptenkorting bedraagt € 820.
  • De ouderenkorting is bedoeld voor AOW-gerechtigden. De korting bedraagt € 1.835 tot een inkomen van € 40.888. Boven dat inkomen daalt de ouderenkorting met 15% van het meerdere tot nihil bij een inkomen van € 53.122

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.

nanda@yumell.nl