Wij staan naast onze klanten.
Persoonlijk en proactief.

Privacyverklaring

Yumell Accountancy & Advies B.V. is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die worden verwerkt

Yumell Accountancy & Advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Overige persoonsgegevens die u actief verstrekt
 • Bankrekeningnummer

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Yumell Accountancy & Advies B.V. verwerkt mogelijk de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van u:

 • Burgerservicenummer (BSN)
 • Gegevens van uw document van identificatie

 

Doel en grondslag van verwerking  persoonsgegevens

Yumell Accountancy & Advies B.V. verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 • Het uitvoeren van de dienstverlening
 • Het afhandelen van uw betaling
 • Het voldoen aan een wettelijke plicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor een eventueel klantenonderzoek uit hoofde van de Wwft (Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme ) of onze eigen belastingaangifte.

 

Bewaartermijnen

Uw persoonsgegevens worden niet langer verwerken dan nodig is voor het uitvoeren van de dienstverlening. Dit betekent dat uw persoonsgegevens verwerkt worden zolang het de verwachting is dat u van de dienstverlening van Yumell Accountancy & Advies B.V. gebruik zult maken.

Bepaalde gegevens moeten langer bewaard worden (veelal 7 jaren) vanwege een wettelijke bewaarplicht (bijvoorbeeld de fiscale bewaarplicht) of in verband met voorschriften vanuit de beroepsvereniging.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Yumell Accountancy & Advies B.V. verkoopt uw persoonsgegevens nooit aan derden. Persoonsgegevens worden slechts aan derden verstrekt indien dit nodig is voor het uitvoeren van onze dienstverlening aan u en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting. Met bedrijven die u gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Yumell B.V. blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken

Yumell Accountancy & Advies B.V. gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone.

De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren.

U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Yumell Accountancy & Advies B.V. en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar privacy@yumell.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

Yumell Accountancy & Advies B.V. wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link.

 

Hoe uw persoonsgegevens beveiligd worden

Yumell Accountancy & Advies B.V. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan zo spoedig mogelijk contact op via contact@yumell.nl.

 

Contactgegevens

Voor vragen, opmerkingen of het uitoefenen van uw rechten neem contact op met: contact@yumell.nl