Voor ieder budget een passende oplossing

Onze tarieven

Duidelijkheid vooraf en waar nodig maatwerk
Open en transparant. Zo gaan wij met onze tarieven en kosten om. Wij hanteren uurtarieven en hebben de mogelijkheid om een vaste prijsafspraak te maken. Iedere onderneming en Stichting is anders en wij bieden u verschillende diensten, waarvan u ook separaat gebruik van kunt maken. Vandaar dat wij altijd starten met een inventarisatie van uw opdracht. Op basis hiervan zullen wij u een offerte doen toekomen.

Oriënterend gesprek
Beginnen bij het begin. In ons eerste gesprek willen wij u en uw onderneming eerst leren kennen. Wat zijn uw uitdagingen, waar wilt u met uwonderneming naartoe en waar kunnen wij van meerwaarde zijn. Daarnaast bespreken wij met u de berekening van het honorarium en de kosten en de wijze van declareren. De financiële aspecten en eventuele nadere afspraken zullen wij vervolgens in een offerte aan u bevestigen.