KLEIN GESCHENK: LOON OF GEEN LOON?

KLEIN GESCHENK: LOON OF GEEN LOON?

Als je een (klein) geschenk geeft dat buiten de relatie werkgever-werknemer valt, is dat geen loon. Loon is alles wat een werknemer krijgt op grond van zijn dienstbetrekking. Een geschenk valt hier ook onder. Maar als je een geschenk geeft vanwege de persoonlijke relatie met de werknemer, heeft dat geschenk geen duidelijk verband met de dienstbetrekking. In dat geval is het geschenk geen loon.

Voorbeeld persoonlijke relatie

De werknemer is ziek en je geeft hem een fruitmand. Of de werknemer is overleden en je stuurt zijn nabestaanden een rouwkrans. Je doet dit op grond van de persoonlijke relatie met de werknemer en niet op grond van de relatie werkgever-werknemer. De fruitmand of rouwkrans zijn daarom geen loon.

Kleine geschenkenregeling

Het is in de praktijk soms moeilijk om vast te stellen of je een geschenk geeft vanwege de persoonlijke relatie met een werknemer. Als je aan de volgende drie voorwaarden voldoet, kun je ervan uitgaan dat het kleine geschenk geen loon is:

  • Je geeft een persoonlijke attentie in situaties waarin ook anderen zo’n attentie zouden geven.
  • Je geeft geen geld of een waardebon.
  • De factuurwaarde (inclusief btw) van de attentie is maximaal € 25. Je hoeft eventuele bezorgkosten niet mee te tellen als die kosten op de factuur zijn gespecificeerd, of apart zijn gefactureerd.

Voorbeelden persoonlijke attentie

Van een persoonlijke attentie is sprake als de persoon van de werknemer voorop staat bij het geven van de attentie. Niet van belang is of de werknemer recht heeft op de attentie. Voorbeelden van een persoonlijke attentie:

  • een bos bloemen bij een verjaardag;
  • een attentie voor een geboorte;
  • een attentie voor een huwelijk.

Geen persoonlijke attentie

Hierna vind je voorbeelden van attenties die niet persoonlijk zijn. Deze attenties zijn gericht op de werknemer en niet op de persoon. De kleine geschenkenregeling geldt niet voor:

  • een kerstpakket;
  • een chocoladeletter voor Sinterklaas;
  • een bloemetje op de eerste werkdag of secretaresse dag;
  • een attentie voor een jubileum.

Loon of eindheffingsloon 

Voldoe je niet aan de voorwaarden van de kleine geschenkenregeling, dan is het geschenk loon voor de werknemer. Je rekent de waarde van het geschenk inclusief btw als loon. Als je het geschenk bij de werknemer laat thuisbezorgen, behoren de verzendkosten ook tot het loon.
Je mag de attentie en eventuele verzendkosten ook aanwijzen als eindheffingsloon. Dit komt dan ten laste van de vrije ruimte. Boven de vrije ruimte betaal je 80 procent eindheffing.

Bron: Forum Salaris

Mocht u nog vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, dan kunt u altijd even contact met ons opnemen.

nanda@yumell.nl