Wij staan naast onze klanten.
Persoonlijk en proactief.

Klachtenregeling

Een belangrijke kernwaarde van Yumell is open en directe communicatie. Wij stellen feedback van onze klanten & samenwerkingspartners dan ook zeer op prijs, niet in de laatste plaats omdat dit ons in staat stelt onze dienstverlening te verbeteren.

Ditzelfde geldt voor klachten. Wij hebben ons erop toegelegd om kwalitatief hoogwaardige dienst te leveren. Toch kunnen professionele fouten nooit worden uitgesloten.

Wij vragen u om alle klachten, van welke aard dan ook, die u over onze dienstverlening of over ons doen of nalaten heeft aan ons voor te leggen. U kunt hiervoor contact opnemen met Nanda Veenbergen via email nanda@yumell.nl.

Wij zullen uw klacht op zorgvuldige wijze behandelen en met u in overleg treden.

Als hiermee uw klacht niet naar tevredenheid is afgehandeld of u om welke reden dan ook prefereert niet eerst met ons in contact te treden, dan kunt u zich wenden tot de NBA. Voorwaarde hiervoor is dat uw klacht betrekking heeft op de wijze waarop wij ons bij de uitoefening van ons beroep tegen u hebben gedragen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de informatiepagina van de NBA:

https://www.nba.nl/kwaliteitsbevordering/klachten-en-tuchtrecht/klachtencommissie-nba/

Hier vindt u ook informatie over klachten van andere aard, bijvoorbeeld over declaraties.